اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 95

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 95

کانون وکلای دادگستری کردستان


پيرو اعلام اسامي و رتبه شركت كنندگان در آزمون ورودي داوطلبان كارآموزي وكالت در سال 95 از طرف سازمان سنجش کشور ، با تصويب هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري كردستان و رعايت مصوبه اتحاديه در خصوص نحوه محاسبه معادل و اعمال سهميه آزاد و ایثارگران افراد مشروحه ذيل جهت كارآموزي مورد پذيرش قرار گرفته مقرر است:

از مورخه یکشنبه 95/11/2 لغایت مورخه چهارشنبه 953/11/13  از ساعت 8/30 صبح الی 12 ظهر با در دست داشتن مدارك زير :

 • ارائه اصل دانشنامه تحصيلي یا گواهی موقت تحصیلی به همراه 4 سری تصویر مصدق
 • ارائه اصل شناسنامه و تصویر مصدق تمام صفحات 4 سري
 • ارائه گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر (مراجعه به كانون)
 • ارائه گواهي سوء پيشينه كيفري (مراجعه به كانون)
 • ارائه اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان و تصویر مصدق 4 سری
 • ارائه اصل کارت ملی و تصوير مصدق 4 سري
 • ارائه گواهي استفاده از سهميه ايثارگران ، خانواده شهدا و جانبازان از مراجع ذيربط (سهميه)
 • ارائه 14 قطعه عكس 4×3 و چهار قطعه عكس 4×6 رنگي زمينه سفيد اداری

به كانون وكلاي دادگستري كردستان واقع در سنندج ، بلوار شبلي ، بالاتر از ميدان امام شافعي ، روبروی بانک رفاه و صادرات پلاك 152 مراجعه و ضمن تعيين محل اشتغال كارآموزي نسبت به تكميل پرونده خود اقدام نمايند.

تذكرات :

 • تعيين محل اشتغال بر اساس رتبه انتخابي كارآموز و نهايتاً تصويب هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری کردستان خواهد بود.
 • در صورت عدم مراجعه تا پايان وقت اداري 95/11/13 قبولي پذيرفته شدگان كان‌لم‌يكن تلقي و از افراد ذخيره ثبت نام خواهد شد.
 • كساني كه نسبت به نتيجه آزمون اعتراض دارند ظرف مدت 5 روز از زمان اعلام نتايج اعتراض خود را در فرم مخصوص موجود در كانون تهيه و تسليم نمايند تا جهت رسيدگي به سازمان سنجش و آموزش كشور ارسال شود. پس از پايان مهلت به اعتراضات وارده رسيدگي و نتيجه به ذينفع اعلام خواهد شد.