نامه رئیس محترم کانون وکلای دادگستری کردستان به مدیر عامل محترم صندوق حمایت وکلا در خصوص پیشنهاد تهیه واکسن کرونا برای همکاران وکیل و خانواده آنان و کارکنان کانون‌ها