نشست مجازی و حضوری شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با حضور روسای کانون‌های وکلا مورخ 1400/01/26