کانون وکلای دادگستری کردستان به زندانیان خدمات حقوقی رایگان ارائه می‌کند