گزارش تصویری اولین جلسه نشست انتظامی کانون وکلای کردستان مورخه 99/06/27