کمیسیون نشریه و انتشارات
امید
رشیدی
مسئول کمیسیون
۰۹۱۸۳۷۱۴۵۳۶
سنندج ميدان بسيج ابتدای بلوار توحيد
کمال
معزی
عضو
09181776077
سنندج خيابان مولوي روبروي داروخانه دكتر حسن زاده پوشاك بانو طبقه سوم
امیر
احمدی
عضو
09188705901
سنندج - ميدان آزادي ابتداي خيابان فلسطين روبروي آموزش و پرورش
فرهاد
اصلانی
عضو
09183800596
سنندج خيابان فلسطين روبروي آموزش و پرورش ناحيه 1 دفتر حقوقي اصلاني
ناصح
رحمان نژاد
عضو
09188773447
كلاترزان روبروي دادگستري
بابک
صالحی مقدم
عضو
09188715517
مريوان خيابان مولوي كرد ساختمان روژ طبقه 4 دفتر وكالت اركان درستكار
طیب
زندی
عضو
09183802374
سنندج خ پاسداران ، كوي نيكان، ساختمان نيكان، طبقه سوم واحد 14
ثریا
اکبری
عضو
09189698873
دهگلان خيابان معلم روبروي كوچه دادگستري دفتر وكالت
نگار
گیتوی
عضو
09181739901
دهگلان ميدان بعثت پاساژ زاگرس