اطلاعیه ( نظامات کانون وکلا)

مصوبه مورخ 95/3/23 هیأت مدیره

 

در راستای حفظ شأن و احترام وکلای دادگستری و اجرای مصوبه مورخ 82/12/18 اسکودا، نصب آرم سینه برای تمامی وکلا و کارآموزان محترم در مراجع قضایی الزامی است و استفاده از گوشی موبایل در دادگاه مجاز نمی باشد.

( وکلا و کارآموزان محترم در صورت نصب آرم سینه، مورد بازرسی قرار نخواهند گرفت.)