جلسه مشترک کانون وکلای کردستان و دادگستری کل استان کردستان

جلسه مشترک کانون وکلای کردستان و دادگستری کل استان کردستان در دهم مهرماه ، در سالن جلسات معاونت اجتماعی برگزار گردید.

این جلسه با حضور ریاست محترم دادگستری کل استان و معاونت اجتماعی دادگستری و اعضای محترم هیأت مدیره و جمعی از وکلا در سالن جلسات دادگستری تشکیل گردید.

در این جلسه راهکارهای توسعه نهاد داوری و نقش و جایگاه وکلا در ترویج داوری و ضرورت حضور وکلا در حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی و اختلافات، بعنوان (داور)مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم کنترل و برخورد جدی با مؤسسات حقوقی و داوری که طبق ماده 55 قانون وکالت، فعالیت غیرقانونی دارند، تأکید گردید.

همچنین برخی مسائل و مشکلات وکلا منعکس و مقرر شد این جلسات هر دو ماه یک بار با دستور کار مشخص برگزار گردد.