اعضای هیأت مدیره دوره هفتم
 حبیب‌الله
مرادی
رئیس هیأت مدیره و کانون وکلای کردستان
۰۹۱۸۱۷۱۱۵۸۳
  سنندج خيابان فردوسي پاساژ آينه طبقه سوم دفتر وكالت
صادق
ساعدموچشی
نایب رئیس کانون
 ۰۹۱۸۸۷۳۷۳۷۰
 سنندج خيابان پاسداران پاساژ خيام طبقه اول دفتر وكالت
احمد
نامداری
بازرس
09188779965
 سنندج خيابان مولوي نبش خيابان فلسطين (ژاندارمري) ساختمان راژه طبقه پنجم واحد 25
محمدرئوف
ادمن
عضو اصلی
۰۹۱۲۳۹۷۰۵۷۶
  سنندج خيابان فردوسي پاساژ آينه طبقه سوم دفتر وكالت
ماهی
رحمانی
عضو اصلی
09183721880
  سنندج خيابان حسن اباد كوچه هيمن مجتمع اختصاصی وكلای ياسان طبقه سوم

کاوه
اسدی
عضو علی‌البدل
09183782720
سنندج انتهاي خيابان مولوي نبش خيابان فلسطين (ژاندارمري سابق) ساختمان پزشكان روژ آوا طبقه 5 واحد 23


غلامرضا
رضايي
عضو علی‌البدل
 ۰۹۱۸۱۷۱۱۵۵۱
 سنندج بلوار پاسداران پاساژ بهاره طبقه سوم واحد ۱۳

سیدامجد
حسینی
عضو علی‌البدل
09188719298
سنندج خيابان پاسداران روبروي مجتمع صدف طبقه دوم سراي وكيلي واحد 4