اعضای هیأت مدیره دوره هفتم
 حبیب‌الله
مرادی
رئیس هیأت مدیره و کانون وکلای کردستان
۰۹۱۸۱۷۱۱۵۸۳
  سنندج خيابان فردوسي پاساژ آينه طبقه سوم دفتر وكالت
صادق
ساعدموچشی
نایب رئیس کانون
 ۰۹۱۸۸۷۳۷۳۷۰
 سنندج خيابان پاسداران پاساژ خيام طبقه اول دفتر وكالت
احمد
نامداری
بازرس
09188779965
 سنندج خيابان مولوي نبش خيابان فلسطين (ژاندارمري) ساختمان راژه طبقه پنجم واحد 25
محمدرئوف
ادمن
عضو اصلی
۰۹۱۲۳۹۷۰۵۷۶
  سنندج خيابان فردوسي پاساژ آينه طبقه سوم دفتر وكالت
ماهی
رحمانی
عضو اصلی
09183721880
  سنندج خيابان حسن اباد كوچه هيمن مجتمع اختصاصی وكلای ياسان طبقه سوم

غلامرضا
رضايي
عضو علی‌البدل
 ۰۹۱۸۱۷۱۱۵۵۱
 سنندج بلوار پاسداران پاساژ بهاره طبقه سوم واحد ۱۳

سیدامجد
حسینی
عضو علی‌البدل
09188719298
سنندج خيابان پاسداران روبروي مجتمع صدف طبقه دوم سراي وكيلي واحد 4