گزارش کارگاه آموزش داوری

اولین کارگاه (آموزش داوری) کانون وکلای کردستان در تاریخ 8 مهرماه تشکیل گردید.

جناب آقای رشیدی ریاست محترم کانون کردستان در ابتدای کارگاه اظهار داشتند : در راستای آموزش و معرفی وکلایی که در حوزه داوری دارای تخصص هستند، متعاقباً دوره‌های پیشرفته داوری و داوری تجاری بین المللی هم تشکیل خواهد شد و باید اعضای کانون کردستان که در این دوره‌ها شرکت می‌کنند بعنوان داور ، به دادگستری‌ها و سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی گردند.

ایشان ، حضور وکلا را در حوزه داوری و توسعه و آموزش نهاد داوری بسیار ضروری دانستند. در ادامه تأکید کردند: وکلایی که در یک حوزه خاص مانند داوری تخصص و مهارت دارند، زمینه‌ای برای تخصص گرایی است و وکلا باید بتوانند خود را معرفی کرده و تخصص خود را با نظارت کانون وکلا ، به جامعه اعلام نمایند زیرا وکلا می‌توانند نقش مهمی در حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم از طریق داوری ایفا نمایند.

این کارگاه در دو جلسه و طی 4 ساعت تشکیل گردید و به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد.