مشروحی از جلسۀ یکم هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری کردستان مورخ 1401/05/01
مشروحی از جلسۀ یکم هیأت مدیره  

یکمین جلسه ی هیأت مدیره دوره  هشتم کانون وکلای دادگستری کردستان بتاریخ 1401/05/01راس ساعت ۸:۳۰ پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در محل کانون وکلای دادگستری کردستان با حضور آقایان امیر احمدی، امیر ضیاالدینی، محمد مهرانی و احمد نامداری ‌ و خانم آزاده احمدی تشکیل شد.

دستور جلسه

تشکیل اولین جلسه هیات مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری کردستان و تعین هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری کردستان بر طبق قوانین و مقررات

پیش از دستور

آقای احمد نامداری طی سخنانی در آغاز به کار هیات مدیره ی دوره ی هشتم و پیش از رسمیت یافتن جلسه، از زحمات هیات مدیره دوره هفتم و اعضای ساعی و پر تلاش هیات نظارت بر هشتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری کردستان تشکر نمود و در ادامه در خصوص وکلای کردستان بیان داشت؛ تک تک همکاران بزرگوار ما با علاقمندی و شور و شعف خاصی به خلق حماسه انتخابات در روز ۱۶ تیر ۱۴۰۱ مبادرت نمودند و در جشن بالندگی و توسعه ی کانون وکلا سهم بزرگی ایفا نمودند. به همین جهت این روز در تاریخ و ذهن ما ثبت و ضبط خواهد شد و قطعاً فراموش نخواهد شد. یکی از مهمترین دلایل تاریخی بودن ۱۶ تیر ماه، حضور گسترده وکلا در انتخابات و ثبت رکورد تازه ای از مشارکت بود که اعتراف دوست و دشمن را دراین خصوص در پی داشت. به همین جهت از طرف خود و سایر همکارانم در هیات مدیره دوره هشتم مراتب تقدیر و تشکر بی پایان خود را تقدیم وکلای معزز کوردستانی می کنیم و سر تواضع در برابر اراده و همت این عزیزان که سرمایه های اصلی کانون وکلای کردستان هستند فرود می آوریم.

پس از سخنرانی آقای احمد نامداری جلسه رسمیت یافت و مصوبات زیر به اتفاق آراء به تصویب حاضران در جلسه گردید؛

 ۱- در ابتدا جلسه حسب مفاد ماده ۱۷ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ۱۳۳۴ آقایان احمد نامداری و امیر احمدی به ترتیب به عنوان مسن ترین و جوانترین عضو حاضر در جلسه به عنوان رئیس سنی و دبیر جلسه تعین گردیدند.

۲-به موجب ماده ۱۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ آقای احمد نامداری به عنوان نامزد پست ریاست هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان اعلام آمادگی نمود و پس از رأی گیری که بصورت مخفی و فردی صورت گرفته شده هیأت مدیره به اتفاق آراء(پنج رای) آقای احمد نامداری را به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان به مدت یکسال انتخاب نمودند.

۳- در ادامه آقای امیر ضیاءالدینی برای پست نائب رئیسی کانون وکلای دادگستری کردستان اعلام آمادگی نمود و پس از رأی گیری که بصورت فردی و مخفی صورت گرفته شد هیأت مدیره به اتفاق آراء (پنج رای)آقای امیر ضیاء الدینی را به عنوان نائب رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان به مدت یکسال انتخاب نمودند.

۴-در اجرای ماده ۲۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب۱۳۳۴ آقای محمد مهرانی برای تصدی سمت بازرسی اعلام آمادگی نمود که هیات مدیره پس از رای گیری که بصورت مخفی و فردی صورت گرفته شد به اتفاق آراء (پنج رأی) محمد مهرانی را به عنوان بازرس کانون وکلای دادگستری کردستان به مدت یکسال انتخاب نمودند.

۵- در ادامه آقای امیر احمدی برای تصدی سمت دبیر هیأت مدیره اعلام آمادگی نمود که هیأت مدیره پس از رأی گیری که بصورت فردی و مخفی انجام پذیرفت به اتفاق آراء ( پنج رأی ) آقای امیر احمدی را به عنوان دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان به مدت یکسال انتخاب نمودند.

۶- در اجرای تحقق اصل شفافیت و اطلاع کلیه وکلا و همکاران معزز عضو کانون وکلای دادگستری کردستان از تصمیمات و اقدامات منتخبین هشتمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان، هیأت مدیره به اتفاق آراء مصوب نمودند: «تمامی مصوبات هیأت مدیره دوره هشتم به غیر از مصوباتی که متضمن نام اشخاص حقیقی و درخواستهای شخصی همکاران گرانقدر اعم از انتقال و غیره می باشد در سایت و کانال کانون وکلای دادگستری کردستان برای اطلاع عموم همکاران درج گردد».

۷-با عنایت به درخواستهای متعددی دال بر اعطای پروانه وکالت به استناد بند های ماده 8 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، به درخواست کنندگان به اتفاق آراء مصوب نمودند:« که اسامی اشخاص درخواست کننده در سایت و کانال کانون جهت اطلاع و اظهارنظر همکاران بارگذاری گردد».

۸ – نظر به ضرورت سامان دهی امور پرسنل اداری کانون وکلا و تفکیک وظایف و تعیین حقوق قانونی آنها متناسب با آن وظایف و دخالت دادن شاخص های مربوطه از جمله سوابق کاری و میزان تحصیلات تصویب شد که احدی از کارشناسان متخصص در این موضوع قرارداد منعقد شود تا طرح طبقه بندی مشاغل متناسب با نیازمندی های کانون وکلا به هیأت مدیره پیشنهاد گردد.

۹ – مقرر گردید صاحبان امضاي مجاز وفق اساسنامه به مراجع ذی صلاح اعلام گردد و نظر به ضرورت امضاي سوم براي اسناد مالي، آقاي امیر احمدی به اتفاق آراء به عنوان نفرسوم براي امضاي اسناد مالي در غياب رئيس يا نايب رئيس تعيين گرديد .

اولین جلسه هیأت مدیره با تأکید بر همدلی، اتحاد، همکاری و تحقق وعده‌ها و اهداف برنامه محور در ساعت 00 : 10 به پایان رسید و صورتجلسه در پایان به امضاء حاضرین در جلسه رسید.