نشست هیأت عمومی اسکودا با حضور رؤسا و اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای سراسر کشور (پنج‌شنبه 4 شهریور ۱۴۰۰)