اعضای هیأت مدیره (دوره چهارم)
حبیب‌الله
مرادی
رئیس هیأت مدیره و کانون وکلای کردستان
۰۹۱۸۱۷۱۱۵۸۳
سنندج خيابان فردوسي روبروي مخابرات دفتر وكالت
محمد رئوف
ادمن
نایب رئیس کانون
۰۹۱۲۳۹۷۰۵۷۶
سنندج خيابان فردوسي پاساژ آينه طبقه سوم دفتر وكالت
امید
رشیدی
بازرس
۰۹۱۸۳۷۱۴۵۳۶
سنندج ميدان بسيج ابتدای بلوار توحيد دفتر وكالت
خدیجه
فهیم
عضو اصلی
۰۹۱۸۱۷۱۹۶۲۳
سنندج ابتداي خ حسن آباد كوچه هيمن ساختمان وكلاي ياسان
شهرام
گروهی
عضو اصلی
-
-