اعضای هیأت مدیره (دوره ششم)
احمدسعید
شیخی
رئیس هیأت مدیره و کانون وکلای کردستان
۰۹۱۸۱۷۱۰۳۷۷
سنندج خيابان فلسطين ساختمان شماره ۴۰۷ طبقه دوم پلاك ۴۷
حبیب‌الله
مرادی
نایب رئیس کانون
۰۹۱۸۱۷۱۱۵۸۳
سنندج خيابان فردوسي روبروي مخابرات دفتر وكالت
محمدرئوف
ادمن
بازرس
۰۹۱۲۳۹۷۰۵۷۶
سنندج خيابان فردوسي پاساژ آينه طبقه سوم دفتر وكالت
مرتضی
جوانمردی صاحب
عضو اصلی
۰۹۱۸۱۷۱۰۸۵۵
سنندج ابتداي خ حسن اباد كوچه هيمن ساختمان وكلاي ياسان
غلامرضا
رضایی
عضو اصلی
۰۹۱۸۱۷۱۱۵۵۱
سنندج بلوار پاسداران پاساژ بهاره طبقه سوم واحد ۱۳
صادق
ساعدموچشی
عضو علی‌البدل
۰۹۱۸۸۷۳۷۳۷۰
سنندج خيابان پاسداران پاساژ خيام طبقه اول دفتر وكالت
خدیجه
فهیم
عضو علی‌البدل
۰۹۱۸۱۷۱۹۶۲۳
سنندج ابتداي خ حسن آباد كوچه هيمن ساختمان وكلاي ياسان
شهرام
محمدی
عضو علی‌البدل
۰۹۱۲۵۰۰۵۷۰۶
سنندج خ پاسداران- مجتمع هورام (جنب پاركينگ عمومي هورام) - طبقه سوم واحد ۹