امیر
احمدی
 دادستان انتظامی
۰۹۱۸۸۷۰۵۹۰۱
 سنندج - ميدان آزادي ابتداي خيابان فلسطين روبروي آموزش و پرورش

هانا
ذکری
معاون دادستان انتظامی
09186653315
سنندج خيابان مولوی ساختمان ارگ طبقه دوم واحد 6

فرهاد
اصلانی
دادیار شعبه دوم
09183800596
سنندج خيابان فلسطين روبروي آموزش و پرورش ناحيه 1 دفتر حقوقي اصلاني
خسرو
ادریسی
دادیار شعبه سوم
09187884844
سنندج خیابان پاسداران پاساژ بهاره طبقه سوم واخد 13
هوشنگ
مرادی
دادیار شعبه چهارم
09183810342
 سنندج، میدان آزادی، پاساژ حمید، طبقه دوم

آیدا
پرهیزکار
دادیار اجرای احکام
09188732506
 سنندج، خیابان حسن آباد خیابان هدایت کوچه هانا- روبروی مرکز تصویربرداری آرا- ساختمان دایموند- طبقه 6 واحد 7