اعضای هیأت مدیره (دوره دوم)
شهرام
گروهی
رئیس هیأت مدیره و کانون وکلای کردستان
-
-
فرزاد
بنی بشر
نایب رئیس کانون
۰۹۱۸۱۷۱۰۸۲۱
سنندج ابتداي خیابان حسن آباد كوچه هيمن ساختمان وكلاي ياسان
مختار
یعقوبی
بازرس
۰۹۱۸۳۷۱۲۳۷۹
سنندج ابتداي خ حسن اباد كوچه هيمن ساختمان وكلاي ياسان پلاك ۱۶
مرتضی
جوانمردی صاحب
عضو اصلی
۰۹۱۸۱۷۱۰۸۵۵
سنندج ابتداي خ حسن اباد كوچه هيمن ساختمان وكلاي ياسان
مجید
شاملی
عضو اصلی
۰۹۱۸۱۷۴۰۲۵۵
سنندج ابتداي خ حسن اباد كوچه هيمن ساختمان وكلاي ياسان
انور
احمدپناه
عضو علی‌البدل
۰۹۱۸۱۷۱۰۴۲۵
سنندج ابتداي خيابان حسن اباد كوچه هيمن ساختمان وكلاي ياسان
محمدظاهر
محمدی
عضو علی‌البدل
۰۹۱۸۱۷۱۲۱۸۵
سنندج خيابان پاسداران سراي وكيلي طبقه دوم دفتر وكالت
اقبال
مهدی زاده
عضو علی‌البدل
-
سنندج