اعضای هیأت مدیره دوره ششم (سال دوم)
محمدرئوف
ادمن
رئیس هیأت مدیره و کانون وکلای کردستان
۰۹۱۲۳۹۷۰۵۷۶
  سنندج خيابان فردوسي پاساژ آينه طبقه سوم دفتر وكالت
غلامرضا
رضايي
نایب رئیس کانون
 ۰۹۱۸۱۷۱۱۵۵۱
 سنندج بلوار پاسداران پاساژ بهاره طبقه سوم واحد ۱۳
مرتضي
جوانمردي صاحب
بازرس
۰۹۱۸۱۷۱۰۸۵۵
 سنندج ابتداي خ حسن اباد كوچه هيمن ساختمان وكلاي ياسان
احمدسعيد
شيخي
عضو اصلی
۰۹۱۸۱۷۱۰۳۷۷
  سنندج خيابان فلسطين ساختمان شماره ۴۰۷ طبقه دوم پلاك ۴۷
 حبیب‌الله
مرادي
عضو اصلی
۰۹۱۸۱۷۱۱۵۸۳
  سنندج خيابان فردوسي روبروي مخابرات دفتر وكالت

صادق
ساعدموچشی
عضو علی‌البدل
۰۹۱۸۸۷۳۷۳۷۰
سنندج خيابان پاسداران پاساژ خيام طبقه اول دفتر وكالت
خدیجه
فهیم
عضو علی‌البدل
۰۹۱۸۱۷۱۹۶۲۳
سنندج ابتداي خ حسن آباد كوچه هيمن ساختمان وكلاي ياسان
شهرام
محمدی
عضو علی‌البدل
۰۹۱۲۵۰۰۵۷۰۶
سنندج خ پاسداران- مجتمع هورام (جنب پاركينگ عمومي هورام) - طبقه سوم واحد ۹