اعضای هیأت مدیره (دوره سوم)
حبیب‌الله
مرادی
رئیس هیأت مدیره و کانون وکلای کردستان
۰۹۱۸۱۷۱۱۵۸۳
سنندج خيابان فردوسي روبروي مخابرات دفتر وكالت
احمدسعید
شیخی
نایب رئیس کانون
۰۹۱۸۱۷۱۰۳۷۷
سنندج خيابان فلسطين ساختمان شماره ۴۰۷ طبقه دوم پلاك ۴۷
محمدرئوف
ادمن
بازرس
۰۹۱۲۳۹۷۰۵۷۶
سنندج خيابان فردوسي پاساژ آينه طبقه سوم دفتر وكالت
امجد
خورده بینان
عضو اصلی
۰۹۱۸۳۷۳۲۹۵۴
سنندج خیابان پاسداران مجتمع تجاری صدف
خدیجه
فهیم
عضو اصلی
۰۹۱۸۱۷۱۹۶۲۳
سنندج ابتداي خ حسن آباد كوچه هيمن ساختمان وكلاي ياسان